Każdy lekarz przepisze bezpłatny lek dla dzieci i osób powyżej 65 lat?

Pracujemy nad tym, by bezpłatne leki dla osób powyżej 65. roku życia oraz poniżej 18. r.ż. mogli przepisywać wszyscy lekarze – zaznaczył wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Obecnie takich uprawnień nie mają m.in. lekarze opieki paliatywnej czy przyjmujący prywatnie. O zmianę przepisów apelowali pacjenci, a także środowisko lekarskie.

Do 30 sierpnia 2023 roku bezpłatne leki przysługiwały osobom powyżej 75. roku życia. Wtedy weszły w życie przepisy poszerzające grono uprawnionych o osoby powyżej 65. r.ż. oraz poniżej 18. r.ż. Leki bezpłatne przepisać może ograniczone grono lekarzy, ale też pielęgniarek (informacja poniżej), a na recepcie musi znaleźć się określony kod uprawnienia: w przypadku dzieci „DZ”, a w przypadku seniorów „S”.

Aktualnie trwają prace nad tym, by wszyscy lekarze mogli przepisywać bezpłatne leki. Jak zapowiedział w rozmowie z Serwisem Zdrowie wiceminister Miłkowski, w kwietniu lub maju projekt zmian powinien trafić do konsultacji publicznych.

Równocześnie wiceminister wyjaśnił, że lista tych leków nie powinna ulegać jakiejś dużej zmianie, bo praktycznie wszystkie leki dla tej populacji znajdują się na liście (dla osób do 18 lat to 2800 pozycji na liście refundacyjnej, dla seniorów 3754 pozycje – nie jest to jednak tożsame z liczbą leków, bo substancja czynna może występować kilka razy na liście pod różną nazwą, postacią i w różnej dawce).

– Tu przyjęliśmy praktycznie pełną listę leków, która jest przeznaczona dla tej populacji, w związku z tym właściwie nie ma już czego poszerzać. Wydatki na te leki są o 10–15 proc. wyższe od tego, co szacowaliśmy. Liczyliśmy, że będzie to około 1,6 mld zł (rocznie – red.), a jest to ok. 1,9 mld zł. To podwojenie tego, co było – wyjaśnił wiceminister.

Kiedy pacjent może otrzymać lek bezpłatnie?

Lek musi znajdować się w wykazie refundacyjnym, który jest w tej chwili uaktualniany co trzy miesiące (następna lista pojawi się w kwietniu). Pacjent musi mieć też zdiagnozowane schorzenie, które objęte jest wskazaniem w refundacji (załącznik A1 obwieszczenia refundacyjnego).

Kto obecnie może przepisać lek z listy dostępnych bezpłatnie?

Może to zrobić lekarz lub pielęgniarka, którzy mają podpisaną umowę z NFZ, w tym pediatra i lekarz w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej, lekarz z poradni specjalistycznej (AOS), lekarz pracujący w szpitalnym oddziale, na SOR lub Izbie Przyjęć – w tych dwóch ostatnich przypadkach wyłącznie w związku z zakończeniem leczenia szpitalnego.

Receptę taką może wystawić również lekarz, który ma prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania. W takim przypadku może przepisać bezpłatny lek dla siebie lub bliskich członków swojej rodziny.


Źródło: www.zdrowie.pap.pl | Klaudia Torchała

Serwis jest rzetelnym źródłem informacji o bezpłatnych produktach leczniczych dla dzieci i niepełnoletniej młodzieży. Osoby zainteresowane sprawdzą tutaj, czy lek jest refundowany, a także przejrzą jego szczegółowy opis, uwzględniający m.in. dawkowanie, wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia specjalne, działania niepożądane, interakcje itd. Wystarczy wpisać do wyszukiwarki nazwę preparatu, by już po chwili otrzymać potrzebne dane.

Warto zwrócić uwagę na informacje dotyczące odpłatności, ponieważ serwis zapewnia dostęp nie tylko do opisów refundowanych leków, lecz także innych produktów sprzedawanych w polskich aptekach. Do wyszukiwarki można również wpisać nazwę konkretnej choroby - system wskaże preparaty stosowane w jej leczeniu.

Opisy produktów leczniczych będą aktualizowane co 2 miesiące wraz z wejściem w życie kolejnego obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Warto zaglądać tu regularnie również ze względu na publikowane w serwisie aktualności dotyczące bezpłatnych leków oraz informacje z zakresu zdrowia i profilaktyki u dzieci i młodzieży.

O programie Bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży

1 września 2023 roku poszerzył się krąg osób uprawnionych do nieodpłatnego uzyskania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych - nowymi beneficjentami stały się dzieci oraz młodzież do 18. roku życia. Przysługujące im darmowe produkty zostały wyszczególnione w załączniku D1 listy refundacyjnej, który będzie aktualizowany przez resort zdrowia co 2 miesiące.

W pierwszym wykazie “18-” uwzględniono 2800 leków rozumianych jako indywidualne kody GTIN i prawie 280 substancji czynnych. Beneficjenci programu otrzymają bezpłatnie produkty stosowane w leczeniu różnych dolegliwości, w tym m.in. leki antyhistaminowe, hipoglikemizujące, hormonalne, immunostymulujące, immunosupresyjne, okulistyczne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, przeciwbólowe, przeciwzakaźne, przeciwdrgawkowe itd.

Jeśli lekarz rozpozna u niepełnoletniego pacjenta schorzenie, którego leczenie objęte jest refundacją, to na recepcie w polu “kod uprawnień dodatkowych” wpisze “DZ”. Symbol ten może współwystępować z symbolem “DN” oznaczającym dziecko nieubezpieczone. Bezpłatne produkty lecznicze przysługują również obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali do Polski z powodu wojny w ich państwie i którzy mają nadany numer PESEL.