Jąkanie – gdy mowa nie nadąża za myślami

Nawet aktorzy czy politycy się jąkają, ale przypadłość ta potrafi mocno utrudniać życie. Pojawia się zwykle w dzieciństwie. Szczęśliwie w większości przypadków ustępuje samoczynnie. Czasami potrzebna jest jednak pomoc specjalistów, więc trzeba być czujnym.

Jąkanie najczęściej objawia się powtarzaniem lub rozciąganiem głosek czy całych słów. Zaburza to naturalną płynność mowy, ale co ważne, dotknięta nim osoba doskonale wie, co chce powiedzieć – trudność sprawia jej tylko artykulacja myśli. Co ciekawe, jąkanie często zanika na osobności. Według jednej z teorii wynika to z braku lęku przed społeczną oceną mowy.

Zaburzenie to dotyka średnio 1 proc. ludzkiej populacji, a w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym nawet 5 proc. U dzieci w wieku od 2-5 lat jąkanie może być naturalną częścią nauki mówienia – rozwijający się aparat mowy nie zawsze nadąża za wszystkim, co chce się powiedzieć. Gdy jednak problem nie mija, może wymagać specjalistycznej terapii.

Darth Vader i Winston Churchill też się jąkali

Na początku maja świat obchodził Dzień Gwiezdnych Wojen. Zapewne niewiele osób wie jednak, że groźny Darth Vader też się jąka. No, może nie sama filmowa postać, ale James Earl Jones – aktor, który podkłada pod nią głos. Jąkał się także Winston Churchill, tak jak i Marilyn Monroe oraz wielu innych znanych ludzi.

Mimo jąkania można zdobyć uznanie w świecie filmu czy polityki. Nadal jednak przypadłość ta utrudnia codzienną komunikację, nie mówiąc już o wystąpieniach publicznych. Może też prowadzić do komplikacji, takich jak obniżenie samooceny, unikanie życia towarzyskiego, edukacji czy pracy, a w młodym wieku może być przyczyną prześladowania przez rówieśników.

Kiedy jąkanie wymaga interwencji specjalistów?

Specjaliści wymieniają kilka objawów rozwijającego się jąkania, m.in. trudności w rozpoczynaniu słów czy zdań, rozciąganie słów czy ich części, powtarzanie dźwięków, sylab czy wyrazów. Zaniepokoić powinny też nienaturalne przerwy między sylabami czy słowami, nadmierne napięcie mięśni twarzy lub ciała w trakcie mówienia, nienaturalnie intensywne mruganie i ruchy twarzy lub głowy, zaciskanie pięści, lęk przed wypowiadaniem się i oczywiście problemy z komunikacją z innymi. Jąkanie nasilać się może w obliczu stresu czy podekscytowania.

Jak podają specjaliści, do lekarza trzeba się zgłosić, gdy jąkanie trwa ponad pół roku, kiedy towarzyszy innym zaburzeniom mowy, wraz ze wzrostem dziecka nasila się zamiast maleć, gdy towarzyszy mu wyraźne fizyczne napięcie, gdy utrudnia komunikację (np. w szkole, a u dorosłych w miejscu pracy czy w kontaktach społecznych), powoduje niepokój i inne problemy emocjonalne oraz gdy pojawi się w dorosłym wieku.

Przyczyny jąkania: urazy, traumy i geny

Uważa się, że jąkanie rozwija się w wyniku współdziałania różnych czynników. W toku rozwoju może dochodzić do problemów z kontrolą aparatu mowy, w tym koordynacją odpowiednich mięśni. Zaburzenie może być też następstwem uszkodzeń mózgu spowodowanych udarem czy urazem, a nawet psychicznych traum. Nawet u osób niejąkających się problem może czasami pojawiać się w silnie stresogennych sytuacjach, np. w czasie wystąpień.

Wiadomo, że ryzyko jąkania się jest wyższe u chłopców i mężczyzn niż u dziewcząt i kobiet. Częściej też pojawia się, jeśli już występuje w rodzinie – stąd podejrzenie, że ma uwarunkowania genetyczne. Zespół z Vanderbilt University przeanalizowali genomy ponad 1,8 tys. jąkających się osób.

Grupa objęła przy tym ponad 250 rodzin, w których zaburzenie występowało w trzech pokoleniach.

„Jasne jest, że podłoże jąkania jest poligenetyczne, to znaczy, że istnieje wiele genetycznych czynników, które przyczyniają się do wzrostu albo do zmniejszenia ryzyka. Przed tego typu badaniami nie było to wiadome” – mówi prof. Jennifer Below, autorka projektu.

Z pomocą analizy genetycznej badacze byli w stanie przewidywać pojawienie się jąkania z 80-proc. dokładnością. Sugeruje to możliwość opracowania genetycznego testu określającego ryzyko rozwoju zaburzenia. W toku badania okazało się też m.in., że znaczenie mają niektóre geny odpowiedzialne za regulację pracy hormonów, co może częściowo przynajmniej wskazywać na związek ryzyka jąkania z płcią.

Analiza wskazała też na pewne związki między jąkaniem i ryzykiem ADHD, pewnych zaburzeń immunologicznych i niektórych infekcji. Tego typu wyniki mogą z czasem doprowadzić do powstania nowych metod leczenia.

Leczenie jąkania – ćwiczenia logopedyczne i psychoterapia

Zarówno wśród osób dorosłych jak i dzieci zależnie od konkretnego przypadku stosuje się różne, czasami łączone sposoby leczenia jąkania. Jedną z podstawowych metod jest terapia logopedyczna. W jej trakcie pacjent jest uczony mówienia wolniejszego i bardziej uważnego. Obecnie czasami stosuje się elektroniczne urządzenia, które z pomocą specjalnych programów pomagają ćwiczyć mówienie.

Wartościowa może być też psychoterapia poznawczo-behawioralna, która pozwala zmienić nasilające jąkanie wzorce myślowe, złagodzić stres oraz podnieść poczucie własnej wartości. Korzystnie działa też kontakt z innymi jąkającymi się. W takich grupach można znaleźć wsparcie, a także różne informacje o tym, jak radzić sobie z problemem.

W przypadku dzieci ważną rolę odgrywają ćwiczenia prowadzone w domu, z rodzicami, według planu ustalonego przez specjalistę. Rola rodzica jest jednak dużo szersza. Życzliwość i cierpliwość w czasie rozmowy to podstawy. Dziecku należy poświęcać uwagę, dać mu czas i poczekać, aż powie to, co zamierzało, utrzymując odpowiedni kontakt wzrokowy. Najlepiej też zadbać o odpowiednie, wolne od rozpraszających czynników warunki do rozmowy.

Eksperci zalecają także wolne mówienie do dziecka, co ułatwia naśladowanie rodzica. Pomaga też ogólne zachowanie spokoju przez opiekuna i jego naturalne zachowanie. Nie powinno się przy tym koncentrować na jąkaniu, a dziecko raczej chwalić niż krytykować.

Ważna jest też elastyczność – rodzic powinien dostosowywać swoje zachowanie do aktualnych potrzeb dziecka. U większości dzieci jąkanie zanika samo, choć bywają przypadki trudne i zaburzenie utrzymuje się do późniejszego wieku.

 

Źródło: 
Poświęcona jąkaniu witryna Mayo Clinic
Poświęcona jąkaniu witryna Cleveland Clinic
Witryna The Stuttering Foundation
dr hab. Katarzyna Węsierska „No Limits” | Jąkanie jest OK”
Praca naukowa na temat leczenia jąkania
Doniesienie na temat ustępowania jąkania w samotności
Doniesienie na temat badań genetycznych nad jąkaniem

www.zdrowie.pap.pl | Marek Matacz

Serwis jest rzetelnym źródłem informacji o bezpłatnych produktach leczniczych dla dzieci i niepełnoletniej młodzieży. Osoby zainteresowane sprawdzą tutaj, czy lek jest refundowany, a także przejrzą jego szczegółowy opis, uwzględniający m.in. dawkowanie, wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia specjalne, działania niepożądane, interakcje itd. Wystarczy wpisać do wyszukiwarki nazwę preparatu, by już po chwili otrzymać potrzebne dane.

Warto zwrócić uwagę na informacje dotyczące odpłatności, ponieważ serwis zapewnia dostęp nie tylko do opisów refundowanych leków, lecz także innych produktów sprzedawanych w polskich aptekach. Do wyszukiwarki można również wpisać nazwę konkretnej choroby - system wskaże preparaty stosowane w jej leczeniu.

Opisy produktów leczniczych będą aktualizowane co 2 miesiące wraz z wejściem w życie kolejnego obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Warto zaglądać tu regularnie również ze względu na publikowane w serwisie aktualności dotyczące bezpłatnych leków oraz informacje z zakresu zdrowia i profilaktyki u dzieci i młodzieży.

O programie Bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży

1 września 2023 roku poszerzył się krąg osób uprawnionych do nieodpłatnego uzyskania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych - nowymi beneficjentami stały się dzieci oraz młodzież do 18. roku życia. Przysługujące im darmowe produkty zostały wyszczególnione w załączniku D1 listy refundacyjnej, który będzie aktualizowany przez resort zdrowia co 2 miesiące.

W pierwszym wykazie “18-” uwzględniono 2800 leków rozumianych jako indywidualne kody GTIN i prawie 280 substancji czynnych. Beneficjenci programu otrzymają bezpłatnie produkty stosowane w leczeniu różnych dolegliwości, w tym m.in. leki antyhistaminowe, hipoglikemizujące, hormonalne, immunostymulujące, immunosupresyjne, okulistyczne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, przeciwbólowe, przeciwzakaźne, przeciwdrgawkowe itd.

Jeśli lekarz rozpozna u niepełnoletniego pacjenta schorzenie, którego leczenie objęte jest refundacją, to na recepcie w polu “kod uprawnień dodatkowych” wpisze “DZ”. Symbol ten może współwystępować z symbolem “DN” oznaczającym dziecko nieubezpieczone. Bezpłatne produkty lecznicze przysługują również obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali do Polski z powodu wojny w ich państwie i którzy mają nadany numer PESEL.