Znalezione leki

Wyników: 221
Strona: 1 z 23
USP Zdrowie
aerozol do nosa [roztw.] | 1 mg/ml | 1 but. 10 ml
Adamed
tabl. | 20 mg | 10 szt.
tabl. | 20 mg | 30 szt.
N.V. Organon
tabl. powl. | 5 mg | 10 szt.
roztw. doust. | 0,5 mg/ml | 1 but. 60 ml
tabl. powl. | 5 mg | 30 szt.
roztw. doust. | 0,5 mg/ml | 1 but. 150 ml
Delfarma
roztw. doust. | 0,5 mg/ml | 1 but. 150 ml
tabl. powl. | 5 mg | 30 szt.
Inpharm
tabl. powl. | 5 mg | 30 szt.
roztw. doust. | 0,5 mg/ml | 1 but. 150 ml
Bayer
aerozol do nosa [roztw.] | 0,5 mg/ml | 1 but. 15 ml
MedReg
tabl. powl. | 5 mg | 30 szt.
Lek bezpłatny w programie Bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży.
US Pharmacia
roztw. doust. | 0,5 mg/ml | 1 but. 60 ml
US Pharmacia
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej | 2,5 mg | 10 szt.
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej | 5 mg | 10 szt.
US Pharmacia
tabl. | 10 mg | 30 szt.
tabl. | 10 mg | 60 szt.
tabl. | 10 mg | 7 szt.

AKTUALNOŚCI

Serwis jest rzetelnym źródłem informacji o bezpłatnych produktach leczniczych dla dzieci i niepełnoletniej młodzieży. Osoby zainteresowane sprawdzą tutaj, czy lek jest refundowany, a także przejrzą jego szczegółowy opis, uwzględniający m.in. dawkowanie, wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia specjalne, działania niepożądane, interakcje itd. Wystarczy wpisać do wyszukiwarki nazwę preparatu, by już po chwili otrzymać potrzebne dane.

Warto zwrócić uwagę na informacje dotyczące odpłatności, ponieważ serwis zapewnia dostęp nie tylko do opisów refundowanych leków, lecz także innych produktów sprzedawanych w polskich aptekach. Do wyszukiwarki można również wpisać nazwę konkretnej choroby - system wskaże preparaty stosowane w jej leczeniu.

Opisy produktów leczniczych będą aktualizowane co 2 miesiące wraz z wejściem w życie kolejnego obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Warto zaglądać tu regularnie również ze względu na publikowane w serwisie aktualności dotyczące bezpłatnych leków oraz informacje z zakresu zdrowia i profilaktyki u dzieci i młodzieży.

O programie Bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży

1 września 2023 roku poszerzył się krąg osób uprawnionych do nieodpłatnego uzyskania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych - nowymi beneficjentami stały się dzieci oraz młodzież do 18. roku życia. Przysługujące im darmowe produkty zostały wyszczególnione w załączniku D1 listy refundacyjnej, który będzie aktualizowany przez resort zdrowia co 2 miesiące.

W pierwszym wykazie “18-” uwzględniono 2800 leków rozumianych jako indywidualne kody GTIN i prawie 280 substancji czynnych. Beneficjenci programu otrzymają bezpłatnie produkty stosowane w leczeniu różnych dolegliwości, w tym m.in. leki antyhistaminowe, hipoglikemizujące, hormonalne, immunostymulujące, immunosupresyjne, okulistyczne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, przeciwbólowe, przeciwzakaźne, przeciwdrgawkowe itd.

Jeśli lekarz rozpozna u niepełnoletniego pacjenta schorzenie, którego leczenie objęte jest refundacją, to na recepcie w polu “kod uprawnień dodatkowych” wpisze “DZ”. Symbol ten może współwystępować z symbolem “DN” oznaczającym dziecko nieubezpieczone. Bezpłatne produkty lecznicze przysługują również obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali do Polski z powodu wojny w ich państwie i którzy mają nadany numer PESEL.